Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

MDN-pagina’s vertalen

Dit artikel is een basishandleiding voor het vertalen van inhoud op MDN, waaronder zowel het technische gedeelte van het vertaalwerk als tips om op de juiste manier met verschillende soorten inhoud om te gaan.

Een nieuwe vertaling beginnen

Als u een pagina tegenkomt die u naar uw eigen taal wilt vertalen, volgt u deze stappen:

 1. Klik op het pictogram Talen () om het menu Talen te openen, en klik op Een vertaling toevoegen. De pagina Talen selecteren verschijnt.
 2. Klik op de taal waarnaar u de pagina wilt vertalen. De weergave Artikel vertalen wordt geopend, waarin de tekst van de oorspronkelijke tekst aan de linkerkant wordt weergegeven.
 3. Onder Beschrijving vertalen kunt u de titel en (optioneel) de slug naar de doeltaal vertalen. De slug is het laatste deel van de URL van een pagina (bijvoorbeeld ‘Pagina’s_vertalen’ voor dit artikel). Sommige vertaalcommunity’s vertalen de slug niet en houden deze hetzelfde als in het Engels. Vergelijk met andere artikelen in uw taal om te bepalen wat gebruikelijk is. U kunt op het minteken naast Beschrijving vertalen klikken om deze informatie te verbergen zodra u ermee klaar bent, om zo meer ruimte voor de sectie Inhoud vertalen te maken.
 4. Onder Inhoud vertalen vertaalt u de inhoud van de pagina.
 5. Vul minstens één label in voor de pagina.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan zodra u klaar bent.
Noot: de elementen van de gebruikersinterface van de weergave Artikel vertalen worden aanvankelijk in het Engels getoond. Bij latere bezoeken voor het vertalen van een bepaalde pagina wordt de UI in de juiste taal getoond als voor die taal een vertaling van MDN beschikbaar is. De MDN-gebruikersinterface kan worden vertaald via Pontoon. Zie Vertalen met Pontoon voor details over het gebruik van dit hulpmiddel.

Een vertaalde pagina bewerken

 • Klik op een vertaalde pagina op de knop Bewerken (soms gelabeld in de doeltaal). De weergave Artikel vertalen wordt geopend.

Als de Engelse versie is gewijzigd nadat de vertaling voor het laatst is bijgewerkt, toont de weergave Artikel vertalen een verschil (‘diff’) op bronniveau van de wijzigingen in de Engelse versie. Dit helpt bij het zien van wat er in de vertaling moet worden bijgewerkt.

Labels vertalen

Het is belangrijk dat elke pagina met minstens één label wordt gelabeld, zelfs als dit een vertaling is.

Sommige labels worden gebruikt voor zoekfilters, of als conventies tussen medewerkers. Deze dienen niet te worden vertaald. Lees de labelstandaarden om te weten welke dit zijn. Het staat u vrij om vertaalde labels te maken om inhoud te groeperen als deze niet door een van de standaardlabels wordt afgedekt.

Tips voor nieuwe vertalers

Als u net bent begonnen met vertalen op MDN, zijn hier enkele suggesties:

 • Artikelen in de Glossary zijn geweldig voor nieuwkomers om te vertalen, omdat ze kort een eenvoudig zijn.
 • Artikelen die het label ‘l10n:priority’ hebben, worden beschouwd als artikelen met hoge prioriteit voor vertaling.
 • Als u tekst ziet tussen dubbele accolades, zoals {{some-text("more text")}}, laat deze dan onvertaald in het artikel, en wijzig de interpunctietekens niet. Dit is een macro die waarschijnlijk een structuur op de pagina maakt, of iets anders nuttigs doet. Mogelijk ziet u onvertaalde tekst die door een macro is gegenereerd; maak u hier geen zorgen over voordat u wat meer ervaring met MDN hebt opgedaan. (Wijzigen van deze tekst vereist speciale bevoegdheden, omdat macro’s erg krachtig kunnen zijn.) Als u nieuwsgierig bent, bekijk dan de Veelgebruikte macro’s om te zien wat macro’s kunnen doen.
 • Bekijk de pagina Vertaalprojecten voor meer info over vertalingen voor uw locale.

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: Tonnes, YdML, niekolthof, OscarSchwarz, Adrie200
 Laatst bijgewerkt door: Tonnes,