MathML

Dit artikel heeft een redactionele beoordeling nodig. Hoe u kunt helpen.

Mathematical Markup Language (MathML) is een toepassing van XML die gebruikt wordt om wiskundige symbolen en formules weer te geven in World Wide Web-documenten. Het is een aanbeveling van de wiskundige werkgroep van het W3C. MathML is een opmaaktaal voor wiskunde.

MathML behandelt niet alleen de presentatie, maar kan eventueel ook informatie bevatten over de betekenis van delen van een formule. Bekijk deze slides van Mozilla Summit 2013.

MathML referenties

MathML element referentie
Details over elk afzonderlijk MathML element met compatibiliteit voor desktop en  mobiele browsers.
MathML attribuut referentie
Informatie over MathML attributen die het uiterlijk of gedrag van de elementen wijzigen.
MathML voorbeelden
MathML voorbeelden om te laten zien hoe het werkt.
Authoring MathML
Suggesties en tips voor het schrijven van MathML, zoals voorgestelde MathML editors en hoe deze te integreren in Web content.

Bekijk alles...

Hulp krijgen van de community

Hulpmiddelen

Gerelateerde onderwerpen

Browser compatibiliteit

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support Not supported [1] 1.5 (1.8) Not supported [1] ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 1.0 (1.8) ? ? ?

[1] Beschikbaar met plug-in(s).

Documentlabels en -medewerkers

Labels: 
 Aan deze pagina hebben bijgedragen: Volluta
 Laatst bijgewerkt door: Volluta,