การแปลหน้า MDN

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

บทความนี้เป็นแนวทางพื้นฐานในการแปลเนื้อหาใน MDN รวมทั้งกลไกการทำงานของการแปลและเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการหลายประเภทของเนื้อหา

เริ่มต้นการแปลหน้าใหม่

เมื่อคุณเจอหน้าคุณต้องการที่จะแปลเป็นภาษาของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. คลิกที่ Languages icon ()เพื่อเปิดเมนู Languages แล้วคลิก Add a Translation. หน้าเพจภาษาที่เลือกแปลจะปรากฎ.
  2. Click the language that you want to translate the page into. The Translating Article view opens with the original language text displayed on the left side of the view.
  3. Under Translate Description, you can translate the title and optionally the slug into the target language. The slug is the last part of the URL of a page (for example, "Translating_pages" for this article.) Some language communities do not translate the slug, keeping the same slug as English. Compare with other articles in your language to determine the common practice. You can click the minus sign next to Translate Description to hide this information when you are done with it, to make more room for the Translate Content section.
  4. Under Translate Content, translate the body of the page.
  5. Fill at least one tag for the page
  6. Click Save Changes when you are done.
Note: The user interface elements of the Translating Article view are initially shown in English. On subsequent visits to translate a particular article, the UI is shown in the appropriate language if a localization of MDN is available for that language. The MDN user interface can be localized using Verbatim. See Localizing with Verbatim for details on how to use this tool.

การแก้ไขหน้าการแปล

  • On a translated page, click the Edit button (sometimes labeled in the target language). The Translating Article view opens.

If the English version has been changed since the translation was last updated, the Translating Article view shows a source-level "diff" of the changes in the English version. This helps you see what needs to be updated in the translation.

แท็กการแปล

It's important that each page is tagged with at least one tag. Even if this is translation.

Some tags are used for search filters, or as conventions between contributors. They should not be translated. To know these tags, read the tagging standards. You are free to create translated tags to group content if this is not covered by one of the standards tags.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: reisizer, Panan, satthawut, Kaanpakpum
 Last updated by: reisizer,