Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

La traducció de pàgines MDN

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Aquest article és una guia bàsica per traduir el contingut de MDNincloent-hi tant la mecànica de treball de traducció i consells sobre la forma correcta de treballar amb diversos tipus de contingut.

Inici d'una nova traducció de pàgines

Quan et trobes amb una pàgina desitja traduir al seu idioma, feu el següent:

  1. Feu clic a la icona d'Idiomes per obrir el menú d'Idiomes, i feu clic a Afegeix una traducció. Apareix la pàgina Seleccionar Idiomes.

  2. Feu clic en l'idioma que voleu traduir la pagina. la vista de traducció de l'article sobre amb el text original es mostra a la banda esquerra de la vista.
  3. Sota Traducció de la descripció, pot traduir el títol i, opcionalment, el llimac en l'idioma de destí. El llimac és l'última part de l'URL de la pàgina (per exemple, "traducció_pàgines" d'aquest article.) Algunes comunitats lingüístiques no tradueixen el llimac, mantenint la mateixa llimac en anglès. Comparar amb altres articles en el seu idioma per determinar la pràctica comuna. Pot fer clic al signe menys al costat de Traducció de la descripció per ocultar aquesta informació quan hagi acabat amb ell, per fer més espai per a la secció de Traducció del contingut.
  4. sota el contingut traduit, traduïu el cos de la pagina
  5. Ompliu almenys una etiqueta per a la pàgina
  6. Feu clic a Desa els canvis quan hagi acabat.
Note: The user interface elements of the Translating Article view are initially shown in English. On subsequent visits to translate a particular article, the UI is shown in the appropriate language if a localization of MDN is available for that language. The MDN user interface can be localized using Verbatim. See Localizing with Verbatim for details on how to use this tool.

Edició d'una pàgina traduïda

  • En una pàgina traduïda, feu clic al botó Edita (de vegades etiquetats en la llengua d'arribada). S'obre la vista de traducció de la pagina.

Si la versió amb anglès ha canviat des que la traducció ha estat actualitzat, la vista de traducció de la pagina mostra un nivell de codi font "diff" dels canvis en la versió amb anglès. Això l'ajuda a veure el que ha de ser actualitzat en la traducció.

traduir etiquetes

És important que cada pàgina s'etiqueta amb almenys una etiqueta. Fins i tot si aquesta és traducció.

Algunes etiquetes s'utilitzen per als filtres de recerca, o com a convenis entre contribuents. No han de ser traduïts. Per conèixer aquestes etiquetes, llegiu les normes d'etiquetatge. Vostè és lliure de crear etiquetes traduïdes al contingut del grup si no està cobert per una de les etiquetes de normalització.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: orkidius
 Last updated by: orkidius,