เริ่มต้น สู่ MDN

เราคือ สังคมเสรี หรือกลุ่มเปิด สังคมที่เป็นกลุ่มของผู้ที่เป็นนักพัฒนาและสร้างสิ่งดีๆสำหรับเว็บไซต์ , โดยไม่คำนึงถึง แบรนด์ บราวเซอร์ตัวเปิดดูเว็บไซต์, หรือแพลตฟอร์ม. ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาหรือทำสิ่งดีๆ. เราร่วมกันพัฒนาต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆบนเว็บเพื่อสิ่งที่ดีกว่า. เริ่มต้นที่นี่ กับคุณ.

ทุกๆส่วนของ MDN  (เอกสาร, ตัวอย่าง, การสาธิต, และตัวเว็บไซต์เอง) ได้ถูกสร้างขึ้นหรือทำขึ้นโดยใครก็ได้ภายในสังคมเปิดหรือสังคมเสรีของนักพัฒนา แต่มันจะไม่ได้อะไรหากไมไ่ด้รับการช่วยเหลือของพวกคุณเช่นกัน

3 ขั้นตอน สู่ MDN

MDN คือ wiki. ไม่ว่าใครที่ไหนก็สามารถ สร้าง เพิ่ม และ แก้ไข เนื้อหา. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนาโปรแกรมหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเม่อร์ หรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากมาย. มีหลายสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ จากความสามารถพื้นฐาน(ด้วยการพิสูจน์อักษร และแก้ไขข้อผิดพลาด)

จะมีส่วนร่วมสนับสนุนนั้นไม่ยากและปลอดภัย. แม้กระทั่งคุณจะทำไม่ถูกต้อง, ก็สามารถแก้ไขได้โดยง่าย; ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร หรือให้มันดูเป็นแบบไหน, หรือหลักวัยยากรณ์ของคุณไม่ดี ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องกังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับมัน! พวกเรามีทีมที่ทำอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้ที่จะทำให้มั่นใจว่า เนื้อหาขอวง MDN น้นถูกต้องและดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้. จะมีบางคนที่จะทำให้งานขอวงคุณเขียนออกมาได้ดีที่สุด. แบ่งปันสิ่งที่คุณรู้ และติดตามผลงานที่ดีของคุณให้กับสังคม เพื่อช่วยเหลืองานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของ MDN

ในการเริ่มต้น ที่จะมีส่วนร่วมและช่วยเหลือใน MDN. คุณจำเป็นที่จะต้องมีซักบัญชีของ MDN สำหรับรายละเอียดคลิกได้ที่ลิงค์นี้ how to create an account.

ขั้นตอนที่ 2: เลือกส่วนที่จะทำให้เสร็จ

ในขณะที่คุณเข้าสู่ระบบแล้ว, อ่านรายละเอียด และความแตกต่างของงานแต่ละประเภท จากประเภทงานที่เป็นไปได้กับกรายละเอียด, และตัดสินใจในสิ่งที่คุณสนใจมากที่สุด, คุณสามารถเลือกงานที่คุณชอบและเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ.

ขั้นตอนที่ 3: ทำกระบวนการ หรืองานนั้น

เมื่อคุณได้ตัดสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณจะทำได้แล้ว, หาหน้า,รหัสอักษร, ตัวอย่าง, อย่าสิ่งใดๆ. เพื่อเริ่มงานและ ทำงานนั้น!

ไม่ต้องกังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับการทำงานว่าต้องออกมาสมบูรณ์ที่สุด; ผู้ช่วยเหลือหรือผู้ที่มีส่วนร่วมใน MDN คนอื่นๆ จะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดผ่านการช่วยเหลือนั้นเช่นกัน หากคุณมีคำถามใดๆ, ให้เข้าไปที่หน้า Community เพื่อดูรายละเอียดของรายการอีเมล์และห้องสนทนา คุณจะพบว่าคุณสามารถหาคำตอบได้ที่ไหน.

Note: If you want to experiment with editing on MDN before doing something "for real", we have a Sandbox page for you to play around in. Please limit your experiments to this page. Please don't make unneeded changes to content pages just to see what happens; that's making a mess for others to clean up.

เมื่อคุณทำงานในสิ่งที่คุณเลือกเสร็จแล้ว, หากคุณยังมีเวลาว่าง คุณสามารถเลือกงานชิ้นอื่นๆ ได้โดยการเข้าไปที่ other things you can do on MDN.

Possible task types

There are multiple avenues you can take to contribute to MDN depending on your skill set and interests. Even though some tasks may be daunting, we do have lots of simple activities available. A lot of them need only five minutes (or less!) of your time. Along with the task and its short description, you will find the approximate time that each type of task typically takes.

ตัวเลือกที่ 1: ฉันชอบตัวอักษรอักขระ

คุณสามารถช่วยเราจากตัวอย่างหรือแก้ไข เอกสารและแก้ไขหรือทำให้ถูกต้องให้กับเอกสารเหล่านั้น

Note: If you are reviewing articles or writing new ones, we ask you to please review the Style Guide. This will help to ensure that articles are consistent.

ตัวเลือกที่ 2: ชั้นชอบรหัสหรือเขียนโปรแกรม

We need more code samples! You can also help build our site platform, Kuma!

ตัวเลือกที่ 3: ฉันชอบทั้งสองอย่าง ทั้งตังหนังสือตัวอักษรและการสร้างหรือถอดรหัสหรือการเขียนโปรแกรม

We have tasks that require both technical and language skills, like writing new articles, reviewing for technical accuracy, or adapting documents.

ตัวเลือกที่ 4: ฉันต้องการ MDN ในภาษาของฉัน

ทุกๆเขตที่อยู่ในอาศัย และการแปลภาษานั้นของแต่ละถิ่นภาษานั้นๆ สามารถทำเสร็จใน MDN ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากซึ่งมันสำเร็จได้โดยอาสาสมัครในสังคม

ตัวเลือกที่ 5: ฉันพบข้อผิดพลาดบางอย่างของเนื้อหา แต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร

คุณสามารถรายงานข้อผิดพลาดโดย  filing a documentation bug. (5 minutes)

Use these field values:

Bugzilla field Value
product Developer Documentation
component [choose an area appropriate to the topic, or "General" if you're not sure or you don't see the right one]
URL The page where you found the problem
Description As much as you know or have time to describe about the problem and where to find correct information. This can include people ("talk to so-and-so") as well as Web links.

Other things you can do on MDN

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Ahmad.Safie, reisizer, puidesu, satthawut
 Last updated by: Ahmad.Safie,