Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

HTML (Gjuha Markup)

Ky përkthim është i paplotë. Ju lutemi, ndihmoni të përkthehet ky artikull nga Anglishtja.

HTML (shkurtim i Hypertext Markup Language ) është gjuha markup ( gjuhë me shënime ) mbizotëruese për krijimin e faqeve të rrjetit . HTML lejon autorët e faqeve të internetit të formulojnë dokumente që mund të kuptohen nga sisteme të ndryshme si PCUnixMacintosh , Windows etj, dhe që mund të shikohen duke përdorur programe të quajtura shfletues ( browser) , p.sh; browser në kompjuterin tuaj mundë jetë Internet Explorer, Mozilla FirefoxOpera , Google Chrome etj. HTML është e përbërë nga kode ose ndryshe nga sisteme shenjash (karaktere) të cilat janë pergjegjëse për paraqitjen e faqes së internetit.

Këta artikuj permbajnë referenca materiale per zhvillimin e web-it.

  • HTML reference

    In our extensive reference, you'll find the details on each element and attribute that makes up HTML.

  • HTML guide

    For articles about how to use HTML, as well as tutorials and complete examples, check out our HTML developer guide.

  • HTML introduction

    If you're new to Web development, be sure to read our introduction to what HTML is and how to use it.

References

View All...

Guides and tutorials

HTML developer guide
MDN articles demonstrating specific techniques you can use when building Web content with HTML, as well as tutorials and other material you may find handy.

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

 Kontributorë te kjo faqe: g1m, stephaniehobson
 Përditësuar së fundi nga: g1m,