Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Array.prototype.concat()

De concat() methode geeft een nieuwe array terug bestaande uit de array waarop het is aangeroepen samengevoegd met de array(s) en/of waarden die zijn geleverd als argumenten.

Syntax

var nieuwe_array = oude_array.concat(waarde1[, waarde2[, ...[, waardeN]]])

Parameters

waardeN
Arrays en/of waarden om te concateneren in een nieuwe array. Zie de beschrijving voor details.

Beschrijving

concat maakt een nieuwe array bestaande uit de elementen in het object waarop het is aangeroepen, gevolgd door voor ieder argument de elementen van dat argument (als het argument een array is) of het argument zelf (als het argument geen array is).

concat veranderd this niet en ook niet de als argument gegeven arrays, maar levert in plaats daarvan een shallow copy welke kopiën bevat van dezelfde elementen gecombineerd van de orginele arrays. Elementen van de orginele arrays worden als volgt gekopieerd in de nieuwe array:

  • Objectreferenties (en niet het daardwerkelijke object): concat kopieert objectreferenties in de nieuwe array. Zowel de orginele array als de nieuwe array verwijzen naar dezelfde objecten. Dit betekent, als een verwezen object gewijzigd wordt, de wijzigingen zichtbaar zijn in zowel de nieuwe als de orginele array.
  • Strings en getallen (nietString en Number objects): concat kopieert de waarden van strings en getallen in de nieuwe array.

Opmerking: Concateneren van array(s)/waarde(n) laat de orginelen onaangetast. Bovendien zal iedere operatie op de nieuwe array geen effect hebben op de orginele array en vice versa.

Voorbeelden

Concateneren twee arrays

De volgende code concateneert twee arrays

var alfa = ['a', 'b', 'c'],
    nummer = [1, 2, 3];

var alfaNummeriek = alfa.concat( nummer );

console.log(alfaNummeriek); // Resultaat: ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

Concateneren drie arrays

De volgende code concateneert drie arrays

var num1 = [1, 2, 3],
    num2 = [4, 5, 6],
    num3 = [7, 8, 9];

var nums = num1.concat(num2, num3);

console.log(nums); // Resultaat: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Concateneren waarden naar een array

De volgende code concateneert drie waarden naar een array:

var alfa = ['a', 'b', 'c'];

var alfaNumeriek =  alfa.concat(1, [2, 3]);

console.log( alfaNumeriek); 
// Resultaat: ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Eerste definitie. Geïmplementeerd in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.concat' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.concat' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2017 Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.concat' in that specification.
Draft  

Browser compatibiliteid

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basis support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basis support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: jasper-smit
 Laatst bijgewerkt door: jasper-smit,