Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Podsumowanie

Zwraca nową tablicę złożoną z tablicy, na której wywołano tę metodę, połączonej z innymi podanymi tablicami lub wartościami.

Składnia

var new_array = old_array.concat(wartość1[, wartość2[, ...[, wartośćN]]])

Parametry

wartość N  
Tablice lub wartości do dołączenia do tablicy, na której wywołana została metoda concat.

Opis

concat nie zmienia oryginalnej tablicy, lecz zwraca jej kopię "o jednym poziomie głębokości" zawierającą te same elementy wspólne co pierwotna tablica. Elementy oryginalnej tablicy są kopiowane do nowej tablicy następująco:

  • referencje do obiektów (a nie faktyczne obiekty): concat kopiuje referencje do obiektów do nowej tablicy. Zarówno pierwotna, jak i nowa tablica odnoszą się więc do tych samych obiektów. Oznacza to, że jeżeli wskazany obiekt jest modyfikowany, zmiany są widoczne w obydwu tablicach (nowej i starej).
  • Łańcuchy znaków i liczby (ale nie obiekty String i Number ): concat kopiuje wartości łańcuchów znaków i liczb do nowej tablicy.

Operacje wykonywane na nowej tablicy nie wpłyną w żaden sposób na oryginalną tablicę i na odwrót.

Przykłady

Przykład: Połączenie dwóch tablic

Następujący kod łączy dwie tablice:

alpha = new Array("a", "b", "c");
numeric = new Array(1, 2, 3);
alphaNumeric = alpha.concat(numeric); // tworzy tablicę ["a", "b", "c", 1, 2, 3]

Przykład: Połączenie trzech tablic

Następujący kod łączy trzy tablice:

num1 = [1, 2, 3];
num2 = [4, 5, 6];
num3 = [7, 8, 9];
nums = num1.concat(num2,num3) // tworzy tablicę [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Przykład: Połączenie wartości z tablicą

Następujący kod łączy trzy wartości z tablicą:

alpha = ['a', 'b', 'c'];
alphaNumeric = alpha.concat(1, 2, 3); // tworzy tablicę ["a", "b", "c", 1, 2, 3]

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,