XHTML

XHTML ma się do XML-a tak, jak HTML do SGML-a. Znaczy to, że XHTML jest językiem znaczników podobnym do HTML-a, ale z bardziej surową składnią. Dwie wersje XHTML-a zostały ukończone przez W3C:

  • XHTML 1.0 to HTML4 zreformulowany jako aplikacja XML i jest wstecznie kompatybilny z HTML-em w ograniczonych przypadkach
  • XHTML 1.1 jest modułową wersją XHTML-a, która nie jest wstecznie kompatybilna z HTML-em.

Trzecia wersja, XHTML 2, ze znaczącymi zmianami w słowniku elementów, jest obecnie w fazie roboczej.

Aby uzyskać więcej informacji o języku XHTML, zobacz:

Narzędzia

Zobacz wszystkie...

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Ptak82, gandalf
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,