gandalf (Zibi Braniecki)

Członek od
gandalf

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

<strike>


It doesn't seem to be true that <s> element is obsolete. It looks very alive here: https://html.spec.whatwg.org/#the-s-element

App localization code best practices


App localization code best practices


L10n.get


App localization code best practices