Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Podsumowanie

Podsumowanie każdej definicji własności CSS zawiera informację, czy dana własność jest dziedziczona domyślnie ("Dziedziczona: tak"), czy też nie ("Dziedziczona: nie"). Umożliwia to kontrolę nad tym, co się dzieje, gdy nie została określona żadna wartość własności elementu.

Własności dziedziczone

Gdy nie została określona wartość własności dziedziczonej elementu, element otrzymuje wartość wyliczoną własności elementu-rodzica. Tylko element główny dokumentu otrzymuje wartość początkową podaną w podsumowaniu własności.

Typowym przykładem własności dziedziczonej jest własność color. Mając następujące reguły stylu:

 p { color: green }

i znaczniki

 <p>Ten akapit zawiera <em>wyróżniony tekst</em> wewnątrz.</p>

wyrażenie "wyróżniony tekst" będzie miało kolor zielony, ponieważ element em odziedziczył wartość własności color po elemencie p. Nie otrzymuje on początkowej wartości własności (którą jest kolor użyty w elemencie głównym, gdy nie został określony dla strony żaden kolor).

Własności niedziedziczone

Gdy nie została określona wartość własności niedziedziczonej (czasami nazywanej własnością reset w kodzie Mozilli) elementu, element otrzymuje wartość początkową tej własności (jak podano w podsumowaniu własności).

Typowym przykładem własności niedziedziczonej jest własność border. Mając następujące reguły stylu:

 p { border: medium solid }

i znaczniki

 <p>Ten akapit zawiera <em>wyróżniony tekst</em> wewnątrz.</p>

wyrażenie "wyróżniony tekst" nie będzie posiadało ramki (ponieważ wartość początkowa własności border-style to none).

Uwagi

Słowo kluczowe inherit pozwala na bezpośrednie określenie dziedziczenia. Działa ono zarówno na własnościach dziedziczonych jak i niedziedziczonych.

Zobacz również

inherit, wartość początkowa


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Witia, Ptak82, Godlark, Bedi, Killerowski, Diablownik
 Ostatnia aktualizacja: teoli,