Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Podsumowanie

Własność border jest skróconą własnością dla ustawienia indywidualnych wartości własności obramowania w jednym miejscu w arkuszu stylów. border może być używane do ustawienia jednej lub więcej z następujących własności: border-width, border-style, border-color.

Wartość początkowaas each of the properties of the shorthand:
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter.
Dziedziczonano
Mediavisual
Wartość wyliczonaas each of the properties of the shorthand:
Animatableas each of the properties of the shorthand:
Canonical orderorder of appearance in the formal grammar of the values

Składnia

border: [border-width || border-style || border-color | inherit] ;

Wartości

border-width
Zobacz border-width.
border-style 
Zobacz border-style.
border-color 
Zobacz border-color.

Przykłady

Zobacz przykład

element { 
    border: 1px solid #000;
}

Notatki

Podczas, gdy własności border-width, border-style oraz border-color przyjmują do czterech wartości, ta własność przyjmuje tylko jedną wartość dla każdej własności.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border' in that specification.
Candidate Recommendation Technically removes the support for transparent as it is now a valid <color>; this has no practical influence.
Though it cannot be set to another value using the shorthand, border does now reset border-image to its initial value (none).
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border' in that specification.
Recommendation Accepts the inherit keyword. Also accepts transparent as a valid color.
CSS Level 1
The definition of 'border' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 4.0 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 1.0 (1.9.2) ? ? 1.0

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: Sebastianz, fscholz, teoli, Yuichiro, Ptak82, Mgjbot, Witia
 Ostatnia aktualizacja: Sebastianz,