stylesheet.href

Podsumowanie

Zwraca położenie zewnetrznego arkusza stylów.

Składnia

uri = stylesheet.href 

Parametry

 • uri jest łańcuchem zawierającym URI arkusza stylów.

Przykład

 // W lokalnej maszynie: 
 <html> 
 <head> 
  <link rel="StyleSheet" href="example.css" type="text/css" /> 
  <script> 
  function sref() { 
   alert(document.styleSheets[0].href); 
  }
  </script> 
 </head> 
 <body> 
  <div class="thunder">Thunder</div>
  <button onclick="sref()">ss</button>
 </body> 
 </html>
// Zwraca "file:////C:/Windows/Desktop/example.css

Notatki

Jeżeli arkusz stylów jest zewnętrznym arkuszem stylów, wartością tego atrybutu jest jego lokalizacja. Dla wewnętrznego arkusza stylów, wartość tego atrybutu wynosi null.

Specyfikacja

href

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, jsx, Internauta1024A, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: jsx,